Izdanje Dinaric relija 2021 biti će objavljeno u Siječnju 2021.