Covid-19 promjene

Trenutna neizvjesnost vezana uz Korona virus epidemiju i njene posljedice (zdravstvena i politička situacija...), primorala nas je da promijenimo datume održavanja Dinaric relija.

Novi datumi su 10. rujna. – 13. rujna

Prijave

Sve o prihvatljivim vozilima, kategorijama i klasama možete naći ovdje

Lista prijavljenih bit će objavljena 20 dana prije početka relija!

Motocikl

Single 450

Prijavljeni

Lista prijavljenih bit će objavljena 20 dana prije početka relija!

Big Single

Prijavljeni

Lista prijavljenih bit će objavljena 20 dana prije početka relija!

TWIN 900

Prijavljeni

Lista prijavljenih bit će objavljena 20 dana prije početka relija!

BIG TWIN

Prijavljeni

Lista prijavljenih bit će objavljena 20 dana prije početka relija!

BIKE FEMALE

Prijavljeni

Lista prijavljenih bit će objavljena 20 dana prije početka relija!

BIKE VETERAN

Prijavljeni

Lista prijavljenih bit će objavljena 20 dana prije početka relija!

Quad

Q2

Prijavljeni

Lista prijavljenih bit će objavljena 20 dana prije početka relija!

Q4

Prijavljeni

Lista prijavljenih bit će objavljena 20 dana prije početka relija!

Q FEMALE

Prijavljeni

Lista prijavljenih bit će objavljena 20 dana prije početka relija!