Registracija

MOGUĆE SU TRI CIJENE KOTIZACIJE:
  • Do 30. ožujka 15. aprila - 1500 kn
  • 30. ožujka 15. aprila - do 30. svibnja - 2115 kn
  • 30. svibnja - do 30. lipnja - 2640 kn

Napomena: kod plaćanja, cijena se preračunava u protuvrijednost u eurima. 

Trenutno su moguća dva načina za uplatu kotizacija:
  • Paypal
  • Banktransfer

Za plaćanje putem Paypal opcije, slijedite link:

Za plaćanje putem Banktransfer opcije, možete izvršiti uplatu prema sljedećim podacima za uplatu:

Platitelj: Ime i prezime s kojim ste se prijavili na Dinaric Rally

Primatelj: UNTAMED vl. Perica Matijević

IBAN: HR1224020061140311539

Poziv na broj: Vaš OIB ili JMBG

Opis plaćanja: Dinaric Rally kotizacija

Iznos: 2115,00 kn